Retourneren

Niet helemaal tevreden met je bestelling? Lees hieronder hoe je de bestelling kunt retourneren.

Na ontvangst heb 14 dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Om je retour goed te kunnen verwerken, vragen wij om dit retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met het pakket. Wij wijzen je er graag op dat geopende producten om hygiënische redenen niet retour genomen kunnen worden. De artikelen kunnen alleen ongeopend, ongebruikt en ongeschonden geretourneerd worden! Indien je het artikel conform de algemene voorwaarden hebt geretourneerd, zal het volledige aankoopbedrag gecrediteerd worden. Vergeet niet om een adreslabel met het juiste adres op het pakketje te plakken. Gaarne het pakket samen met het retourformulier sturen naar het volgende adres:

 

The Healthclub B.V.
Omroepweg 11 – 8541
1324KT ALMERE

 

De retourzendingen zijn voor eigen risico van de koper. Dit houdt in dat The Healthclub B.V. niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap om een track & trace code.

Retourvoorwaarden:

 

1. De consument kan de overeenkomst op afstand tot veertien dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden. In geval van een duurtransactie als bedoeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden, geldt dat de overeenkomst op afstand tot veertien dagen na ontvangst van de eerste levering die van de duurovereenkomst deel uitmaakt, zonder opgave van redenen kan worden ontbonden. Producten dienen retour te worden gezonden naar The Healthclub B.V., Omroepweg 11 – 8541, 1324KT te ALMERE. Na de dag van ontbinding door de consument heeft de consument 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar The Healthclub B.V.. Indien het product niet binnen 14 dagen na ontbinding wordt geretourneerd gaat de consument akkoord met de koopovereenkomst en is daarbij verplicht tot betaling.
2. Indien de verzegeling van het product is verbroken, vervalt het recht op retour en is de consument verplicht om de bestelling/betaling volledig te voldoen;
3. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper;
4. The Healthclub B.V. zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door The Healthclub B.V. zijn terug ontvangen conform de voorwaarden en binnen het gestelde termijn van 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden middels een track & trace code.

 

N.B.: Om teleurstellingen te voorkomen: artikelen die niet voldoen aan deze voorwaarden blijven uw eigendom. Deze artikelen sturen we terug en de gemaakte kosten brengen wij in rekening.